januari 2, 2014

TILLSAMMANS, MEN OBEROENDE!

Sommaren 2103 gjorde Rotakett och AdhTech gemensam sak och flyttade in i helt nya, specialanpassade lokaler. Detta ger oss nya möjligheter att utvecklas vidare i en inspirerande miljö med bästa förutsättningar. I samband med flytten har vi fortsatt att utveckla vårt samarbete, bland annat genom att börja anpassa våra ekonomiska och administrativa system till ett gemensamt. Både Rotakett och AdhTech har även investerat i ny produktionsutrustning.
Att dela lokal ger stora synergivinster, vilket i sin tur skapar bra förutsättningar för oss att vara en god partner till våra kunder och en trygg arbetsplats för våra anställda. Som ett naturligt steg i samarbetet har vi därför gått samman i ett bolag, Beneli AB, vilket skedde den 1 januari 2014.

Tills vidare kommer vi att behålla AdhTech och Rotakett som namn för sina respektive affärsområden och vi behåller även samma kontaktinformation som tidigare. Det enda som ändras är organisationsnumret och bankinformationen.