augusti 31, 2016

Samarbete över företagsgränserna!

Ny smart etikett som visar hur maten faktiskt mår.

Smart-etikett-for-bast-fore-datum