Miljö, hälsa & säkerhet gammal

Hem / Miljö, hälsa & säkerhet gammal

Miljö, hälsa & säkerhet gammal

BENELI VÄRDESÄTTER KVALITET

Beneli AB är certifierat i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012.

Beneli AB tillhandahåller högkvalitativa, avancerade tryckta och stansade produkter.

Genom vår obevekliga strävan efter kvalitet, tillfredsställer vi våra kunders förväntningar på service, kompetens och produktkvalitet.

Vi utvecklar ständigt våra affärssystem och produkter för att kunna erbjuda våra kunder kreativa och innovativa lösningar.

BENELI ARBETAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Beneli eftersträvar minimal miljöpåverkan och arbetar aktivt för att ersätta material och produkter med miljövänliga alternativ. Resurseffektivitet och återvinning är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Beneli AB erbjuder produktion i ett 200 kvadratmeter stort Klass ISO8- validerat renrum och vi genomför regelbundet biobelastningsmätningar. Våra specialister inom medicinsk teknik (MDD 93/42 / EEG) och fordonsindustri finns med som regulatoriskt stöd i våra projekt.

Med hjälp av våra specialister kan vi, på ett tidigt stadium i projektet, addera nödvändig kompetens för att undvika kostsamma förändringar och förseningar i time-to-market.