Affärsidé och vision

Beneli / Affärsidé och vision

Affärsidé och vision

Affärsidé

Beneli AB:s affärsidé är att utveckla, producera och sälja tryckta och stansade självhäftande lösningar. Våra kunder återfinns inom ett flertal segment såsom dryck, kroppsvård, tobak, logistik, e-hälsa, läkemedel och medicintekniska produkter mm. Vi ska vara positionerade som en av de främsta inom respektive produktsegment.

Vårt mål är att uppfattas som ett bolag som levererar avancerade produkter med hög kvalité och som ständigt jobbar med nya lösningar som gynnar kunden.

Vision

Beneli AB:s vision är att vara en av de främsta i världen inom sina produkt- och affärsområden.

Vi ska vara aktiva inom nya och växande marknader där kompetens, teknik och kvalité är avgörande framgångsfaktorer. ”Vi ska alltid ge kunden ett mervärde.”

Värderingar

Vår målsättning är att leverera värde som bidrar till att öka våra kunders lönsamhet. Benelis identitet grundar sig på följande värderingar:

  • Kundfokus
  • Kompetens
  • Arbetsglädje 

Miljö

Beneli arbetar för en bättre miljö och eftersträvar minimal miljöpåverkan och arbetar aktivt för att ersätta material och produkter med miljövänliga alternativ. Resurseffektivitet och återvinning är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Beneli erbjuder produktion i ett 200 kvadratmeter stort Class ISO 8 - validerat renrum och vi genomför regelbundet biobelastningsmätningar. Våra specialister inom medicinsk teknik (MDD 93/42 / EEG) och fordonsindustri finns med som regulatoriskt stöd i våra projekt.

Med hjälp av våra specialister kan vi, på ett tidigt stadium i projektet, addera nödvändig kompetens för att undvika kostsamma förändringar och förseningar i time-to-market.

Kvalitet

Beneli värdesätter kvalitet och strävar kontinuerligt efter att tillfredsställa vi våra kunders förväntningar på service, kompetens och produktkvalitet. Vi utvecklar ständigt våra affärssystem och produkter för att kunna erbjuda våra kunder kreativa och innovativa lösningar.

  • vi är certifierade ISO 9001:2008
  • delar av produktionen är certifierad ISO 13485:2008
  • kan på önskemål dokumentation av utvecklingsprojekt enligt ISO 13485:2008

Kvalitetspolicy

Beneli ska upprätthålla kvalitetspolicyn genom att uppfylla kunders kravspecifikation, lagar & förordningar och att ha rätt kompetens och produktkvalitet där medarbetarna är den viktigaste resursen.

Beneli ska

  • bibehålla och stärka kunders och partners förtroende
  • kontinuerligt arbeta med förbättringar av produkter, tjänster och ledningssystem
  • tillhandahålla produkter samtidigt som möter kravspecifikationen som effektiviteten i kvalitetsledningssystemet upprätthålls