Om Beneli

Beneli / Om Beneli

Om Beneli

Sommaren 2013 gjorde Rotakett och AdhTech gemensam sak och flyttade in i helt nya, specialanpassade lokaler. Detta ger oss nya möjligheter att utvecklas vidare i en inspirerande miljö med bästa förutsättningar. I samband med flytten har vi fortsatt att utveckla vårt samarbete, bland annat genom att börja anpassa våra ekonomiska och administrativa system till ett gemensamt. Både Rotakett och AdhTech har även investerat i ny produktionsutrustning.
Att dela lokal ger stora synergivinster, vilket i sin tur skapar bra förutsättningar för oss att vara en god partner till våra kunder och en trygg arbetsplats för våra anställda. Som ett naturligt steg i samarbetet har vi därför gått samman i ett bolag, Beneli AB, vilket skedde den 1 januari 2014.

Rotakett startades 1991 och tillverkning av tekniskt avancerade etiketter av hög kvalité har varit ryggraden i företaget ända sedan dess. Kunder inom dryckes- och kemiskteknisk industri har drivit utvecklingen framåt. Rotakett har en stark kompetens inom tryckteknik och med en maskinpark som kan matcha personalens kompetens kan vi alltid hitta lösningar för att skapa säljande etiketter.

AdhTech startades 2005, i samma lokaler som Rotakett. Kunderna efterfrågade skräddasydda tekniska lösningar inom områden som industri, läkemedel och RFID.