Värderingar

Beneli / Värderingar

Värderingar

Vår målsättning är att leverera värde som bidrar till att öka våra kunders lönsamhet.

BENELIS IDENTITET GRUNDAR SIG PÅ FÖLJANDE VÄRDERINGAR:

Kreativitet
Vi flyttar alltid fram gränserna.

Kompetens
Vi ska vara en kunskapskälla som våra kunder kan ta del av.

Kvalitet
Vi levererar vad vi lovar, våra kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör.

Beneli värdesätter kvalitet och är certifierat i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012. Beneli tillhandahåller högkvalitativa, avancerade tryckta och stansade produkter. Genom vår obevekliga strävan efter kvalitet, tillfredsställer vi våra kunders förväntningar på service, kompetens och produktkvalitet. Vi utvecklar ständigt våra affärssystem och produkter för att kunna erbjuda våra kunder kreativa och innovativa lösningar.

Passion
Vi brinner för det vi gör. Tillsammans med våra kunder skapar vi marknadsledande lösningar.

Miljö
Beneli arbetar för en bättre miljö och eftersträvar minimal miljöpåverkan och arbetar aktivt för att ersätta material och produkter med miljövänliga alternativ. Resurseffektivitet och återvinning är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Beneli erbjuder produktion i ett 200 kvadratmeter stort Klass ISO8- validerat renrum och vi genomför regelbundet biobelastningsmätningar. Våra specialister inom medicinsk teknik (MDD 93/42 / EEG) och fordonsindustri finns med som regulatoriskt stöd i våra projekt.

Med hjälp av våra specialister kan vi, på ett tidigt stadium i projektet, addera nödvändig kompetens för att undvika kostsamma förändringar och förseningar i time-to-market.