RFID

Produkter / RFID

RFID

Beneli ligger i täten såväl vad gäller utveckling som leverans av högkvalitativa, högpresterande, konverterade passiva HF- och UHF-produkter.

I motsats till konventionell teknologi, behöver RFID ingen direkt ”line of sight”. RFID ger en unik identifierare för varje taggat objekt och data från dessa föremål kan inhämtas exponentiellt snabbare. Detta resulterar i dramatiska minskningar av restnoterade varor, stöld och förfalskning tillsammans med stora förbättringar vad gäller lageruppföljning och s.k. work-in-progress-processer såväl som signifikant bättre tillförlitlighet i spårning, åldersanalys och härkomstdata.

Varje applikation kräver sin speciella lösning.

Vår förmåga att skräddarsy produkter är närmast oändlig och en garanti för framgång. Vi är unika i det att vi kan kombinera många olika processer som tillsammans gör hela skillnaden. Konvertering när den är som bäst.

  • Högprecisionsstansning, ner till +/- 0,025 mm
  • Flerskiktslaminering/lösningar
  • Extrema former: vår laserkonverteringsutrustning medger former och konturer som inte kan skapas på annat sätt. Denna teknik är inte enbart tillgänglig för lågvolymsproduktion, utan även för stora volymer.
  • Manipuleringssäkra lösningar
  • Högtemperaturslösningar
  • ”Hard-tags” produkter
  • På-metall-lösningar
  • Tryck- och kodningskapacitet
  • Och naturligtvis, standard, RFID volymetiketter.