Säkerhetsprodukter

Produkter / Säkerhetsprodukter

Säkerhetsprodukter

Vi producerar säkerhetsetiketter med olika säkerhetsnivåer. Upp till den allra högsta nivån – mikrooptiska 3D-etiketter som erbjuder en helt ny dimension av att skilja sig från mängden.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar med:

  • Specialadhesiv
  • ”Void”-adhesiv
  • Manipulationssäkra sigill
  • Säkerhetsslitsar
  • Variabeltryckta koder
  • RFID sigill