Tekniska etiketter

Produkter / Tekniska etiketter

Tekniska etiketter

SPECIALETIKETTER FÖR SPECIELLA BEHOV

En specialetikett är oftast en produktetikett som har en teknisk funktion. Det kan vara specialetiketter som ska kunna appliceras i höga eller låga temperaturer, flerskiktsetiketter eller etiketter med komplexa former.

Vi kan ta fram skräddarsydda produkter där materialsammanställning och konvertering bildar speciella funktioner. Det kan vara i form av en etikett, med eller utan adhesiv, men också en produkt med eller utan tryck. Eller något annat som vi utvecklar tillsammans med dig för att lösa en specifik uppgift!

EXEMPEL PÅ TEKNISKA ETIKETTER ÄR:

  • Flerskiktsetiketter
  • Etiketter med partiellt adhesive
  • Etiketter för applicering i låga temperaturer
  • Etiketter för höga temperaturer (upp till 500 °C)
  • Etiketter med komplexa former
  • Säkerhetsetiketter
  • Ventilerande eller filtrerande etiketter
  • Etiketter för tuffa miljöer
  • Etiketter som skyddar
  • Skräddarsydda materialkombinationer i flera skikt