Prototyper

Tjänster & lösningar / Prototyper

Prototyper

Beneli producerar inte enbart färdiga produkter av högsta kvalitet, vi kan även ta fram enstaka prototyper, mock-ups och provskärningar. Eftersom de är skurna till samma exakta specifikationer som den färdiga applikationen är våra prototyper mycket användbara för forskning, tester, utveckling och verifiering.

Alla våra projekt startar med prototyper och allt vi erbjuder i fullskalig produktion, kan vi även erbjuda i prototypform. Dessutom kan detta göras utan höga investeringar i verktyg etc.

Denna möjlighet är viktig både för kunden och för oss, eftersom material och format kan optimeras utan onödiga kostnader för verktyg etc.

Det är först när prototyperna är fullt verifierade som de kan överföras till maskinerna.