mars 29, 2018

Stororder till Helsingborgsföretaget Beneli AB, som inleder samarbete med Samhall

Beneli AB, tillverkare av traditionella självhäftande etiketter för livsmedel, vin och sprit till tekniskt avancerade etiketter och smarta självhäftande lösningar, är inne i en stark tillväxtfas. För att hantera en ökad efterfrågan inom life science området på temat övervakning och E-hälsa, har ett samarbete med Samhall inletts.

Inom området E-hälsa tillverkar Beneli AB självhäftande patchar för diagnostik och realtidsövervakning inom vårdsektorn och har inlett ett samarbete med Samhall i syfte att bemanna och hantera delar av produktionskedjan. Bakgrunden till samarbetet bottnar i en starkt ökad efterfrågan från den utländska marknaden, som idag omfattar ca 60% av Benelis totala produktion. Produktionen, som tidigare legat hos en kontrakterad tillverkare i Kina, flyttas nu hem till Sverige för att minska ledtiderna, öka kontrollen och snabbare kunna agera mot kunderna.

I takt med att uppdraget intensifieras, förväntas antalet Samhall-anställda öka och i full drift skapas upp emot 50 nya arbetstillfällen i Helsingborg. Produktionen äger rum i certifierad renrumsmiljö och arbetsuppgifterna innefattar både montering och paketering av produkterna.
”Beneli går in i detta projekt med full tillförsikt och är glada att ha Samhall som partner” framhåller företagsledningen hos Beneli genom VD Jimmy Sterner. En positiv synergieffekt i samarbetet med Samhall är att Beneli får en möjlighet att stötta det lokala näringslivet på ett meningsfullt sätt.

”Vi är mycket glada att Samhall och våra anställda fått förtroendet att bistå Beneli i vad som för dem är en viktig tillväxtfas. Vi ser det som ett kvitto på att vår personal står för ett kvalitativt arbete och det skall bli spännande att vara en del av Benelis fortsatta utveckling”, säger Göran Olinder, affärsområdesdirektör Samhall.

Presskontakt: Günther Dieroff, Försäljnings & Marknadschef 0702-107575,
gunther.dieroff@beneli.se