Hållbar utveckling

Hem / Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Beneli arbetar med tre ingredienser för att uppnå en hållbar utveckling.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Beneli arbetar för ekonomisk hållbarhet och framtida behov som utvecklar verksamheten och är hållbar över tid.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vår verksamhet ska stödja och tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Ekologisk hållbarhet är viktigt för oss och det vi tar från naturen (våra tillgångar) och det vi lämnar tillbaka till naturen, är naturligt högt prioriterat.

SOCIAL HÅLLBARHET

Beneli arbetar med och utvecklar verksamhetens anställda, men även med personer som påverkas av verksamheten i hela affärsledet, från livscykelns start till slut. Utöver detta tar vi ett socialt ansvar för lokala projekt, frågor och miljö för ett hållbart samhälle, men även i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 

VI MINIMERAR KONTINUERLIGT MILJÖPÅVERKAN I VÅR AFFÄRSVERKSAMHET

Beneli’s kultur och mål är att alltid optimera produktionsprocessen och produkters miljöavtryck, att välja klimatneutrala, miljövänliga lösningar och vår strävan är att nå minsta möjliga Co2 avtryck (Carbon footprint).

Vi är väl medvetna om de olika förordningar och krav som finns såsom: Miljöavtalet 20/20 och det mer långsiktiga 50/50, REACH, RoHS2, WEEE, ISO 14001, ECHA / svhc kandidatlista och vi söker aktivt för att vara uppdaterade och i framkant på vad som händer inom miljöutveckling.

Vårt kontor och produktionslokaler stöds av genuin bergvärme och vi värderar kontinuerligt miljöeffekter i investeringar, produkter och projekt.