Affärsidé och vision

Beneli / Affärsidé och vision

Affärsidé och vision

Affärsidé

Beneli AB:s affärsidé är att utveckla, producera och sälja tryckta och stansade självhäftande lösningar. Våra kunder återfinns inom ett flertal segment såsom dryck, kroppsvård, tobak, logistik, e-hälsa, läkemedel och medicintekniska produkter mm. Vi ska vara positionerade som en av de främsta inom respektive produktsegment.

Vårt mål är att uppfattas som ett bolag som levererar avancerade produkter med hög kvalité och som ständigt jobbar med nya lösningar som gynnar kunden.

Vision

Beneli AB:s vision är att vara en av de främsta i världen inom sina produkt- och affärsområden.

Vi ska vara aktiva inom nya och växande marknader där kompetens, teknik och kvalité är avgörande framgångsfaktorer. ”Vi ska alltid ge kunden ett mervärde.”

Värderingar

Vår målsättning är att leverera värde som bidrar till att öka våra kunders lönsamhet. Benelis identitet grundar sig på följande värderingar:

 • Kundfokus
 • Kompetens
 • Arbetsglädje

Miljö

Beneli arbetar för en bättre miljö och eftersträvar minimal miljöpåverkan och arbetar aktivt för att ersätta material och produkter med miljövänliga alternativ. Resurseffektivitet och återvinning är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Beneli erbjuder produktion i ett 200 kvadratmeter stort Class ISO 8 - validerat renrum och vi genomför regelbundet biobelastningsmätningar. Våra specialister inom medicinsk teknik (MDD 93/42 / EEG) och fordonsindustri finns med som regulatoriskt stöd i våra projekt.

Med hjälp av våra specialister kan vi, på ett tidigt stadium i projektet, addera nödvändig kompetens för att undvika kostsamma förändringar och förseningar i time-to-market.

Kvalitet

Beneli värdesätter kvalitet och strävar kontinuerligt efter att tillfredsställa vi våra kunders förväntningar på service, kompetens och produktkvalitet. Vi utvecklar ständigt våra affärssystem och produkter för att kunna erbjuda våra kunder kreativa och innovativa lösningar.

 • vi är certifierade ISO 9001:2008
 • delar av produktionen är certifierad ISO 13485:2008
 • kan på önskemål dokumentation av utvecklingsprojekt enligt ISO 13485:2008

Kvalitetspolicy

Beneli ska upprätthålla kvalitetspolicyn genom att uppfylla kunders kravspecifikation, lagar & förordningar och att ha rätt kompetens och produktkvalitet där medarbetarna är den viktigaste resursen.

Beneli ska

 • bibehålla och stärka kunders och partners förtroende
 • kontinuerligt arbeta med förbättringar av produkter, tjänster och ledningssystem
 • tillhandahålla produkter samtidigt som möter kravspecifikationen som effektiviteten i kvalitetsledningssystemet upprätthålls

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och gäller för både privat- och företagskunder.

När sparar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter när någon exempelvis kontaktar oss via våra formulär på www.beneli.se, registrerar sig för vårt nyhetsbrev, när vi lämnar offert, när någon blir kund hos oss eller varit i kontakt med Beneli AB på annat sätt.

Vilka personuppgifter sparar vi?
När en affär görs hos oss sparar vi personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post samt information om beställningar och köp. I de fall det krävs sparas också personnummer.

Vi sparar även uppgifter vid:

 • analyser för att hitta rätt betalningslösning för kunden och innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik samt inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag.
 • kontroll av kundens adress mot externa källor, t ex SPAR, Ratsit, Allabolag, Compnode eller liknande.
 • hantering av reklamationsärenden avseende beställd och/eller köpt produkt eller tjänst.
 • vid transport av varor med t ex DHL, Schenker, UPS etc. för att kunna registrera transport och försäkringar.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som företagskund eller samarbetspartner eller så länge gällande lagar kräver (ex. bokföringslagen). Du kan kontakta oss för att får reda på vilka uppgifter vi har om dig samt för att få dem rättade, flyttade eller borttagna ur våra system.

Vad gör vi med dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera offerter, beställningar och köp, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp kan vi eller samarbetspartners göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att genomföra en beställning samtycker du även till att vi skickar information till dig via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbjudanden som är anpassade för dig men även generella utskick.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till ex. försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Skydd av personuppgifter
Vår data lagras i IT-system med hög säkerhet i alla led. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Datainspektionen.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Beneli AB på adressen ”Beneli AB, Porfyrgatan 5 254 68 Helsingborg” eller maila till info@beneli.se