Beneli Academy

Beneli / Beneli Academy

Beneli Academy

Beneli Academy är ett koncept där kunder och leverantörer kan samlas och inspireras till kreativt tänkande och hitta nya vägar att nå sin slutkonsument. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar och workshops, allt för att våra deltagare ska åka hem inspirerade fulla av nya idéer och lösningar.

Beneli Academy – en arena där möten, utbyte och att lära från varandra står i fokus.