Om Beneli

Beneli / Om Beneli

Om Beneli

1991 startade familjen Eliason Rotakett där ryggraden var tillverkning av tekniskt avancerade etiketter av hög kvalitet och kunder inom dryckes- och kemiskteknisk industri drev utvecklingen framåt. Med en stark kompetens inom tryckteknik och med en modern maskinpark, hittades lösningar för att skapa säljande etiketter.

Kunder började så småningom även efterfråga skräddarsydda tekniska lösningar inom områden såsom industri, läkemedel och RFID och 2005 startades teknikföretaget AdhTech av familjen Eliason.

För att underlätta samarbetet och för att kunna ge kunderna den bästa tänkbara servicen, flyttade Rotakett och Adhtech in i helt nya gemensamma, specialanpassade lokaler sommaren 2013. En inspirerande miljö skapdes för att ge de bästa förutsättningarna till att utvecklas vidare och skapa nya, spännande möjligheter. I samband med flytten investerades det även i ny, modern produktionsutrustning.

Att dela lokal gav stora synergivinster och skapade bättre förutsättningar till att vara en god partner till våra kunder och en trygg arbetsplats för våra anställda. Som ett naturligt steg i samarbetet gick Rotakett och Adhtech samman till ett bolag, Beneli AB, den 1 Januari 2014.

Beneli AB ägs och kontrolleras av familjen Eliason och tekniskt avancerade etiketter av hög kvalitet är fortfarande ryggraden, och i kombination med skräddarsydda tekniska lösningar drivs företaget Beneli AB framåt. Värderingar såsom kundfokus och arbetsglädje värderas högt för att kunna möta varje kunds enskilda behov på bästa möjliga sätt.