Vår historia

Beneli / Vår historia

Vår historia

1991
Beneli AB grundades av familjen Eliason.
Syftet var, i första hand, att tillvara ta den erfarenhet och det kunnande, såväl tekniskt som marknadsmässigt, som fanns när det gällde framför allt produktion och marknadsföring av självhäftande etiketter och appliceringsutrustningar.

1991
I september 1991 förvärvade Beneli genom en inkråmsaffär ett etikett tryckeri i Helsingborg, som gått i konkurs och Rotakett AB bildades. Behovet av att vara en systemleverantör var starkt och ett samarbete med HERMA AG i Tyskland, som bland annat producerade appliceringsutrustningar, inleddes.

 

RotakettHerma

1992
HERMA gick in i september 1992 som 25 procentig delägare. Namnet blev Rotakett Herma AB.

 

Logo5

1999
Rotaketts profil var renodlat produktetiketter till i första hand Livsmedels-, Vin & Sprit och Kemisk Tekniska industri. Under hand kom efterfrågan på rent tekniska applikationer. För att möta det spirande intresset, så förvärvade Beneli företaget Swedecal AB.

 

loggorna

2004

Allt eftersom tiden gick förändrades efterfrågan från våra kunder och behovet av att vara en systemleverantör minskade avsevärt. Så familjen Eliason köpte tillbaka HERMAs aktieinnehav och namnet återgick till Rotakett AB.

På bara några år kom produktionen av flexibla kretsar till mobiltelefoner att kraftigt öka. Samtidigt så blev produktionen mera global och konkurrensen från Fjärran Östern blev allt tuffare. Kravet på lokal tillverkning växte fram och följden blev att Beneli 2004 avyttrade produktsortimentet till ett företag med lokal tillverkning i Kina. Swedecals övriga produktsortiment delades upp och tillverkningen av specialetiketter placerades under Rotakett. Men det fanns ett starkt behov av att tillverka Mecical produkter och även RFID produkter. Detta krävde då full focus och AdhTech AB grundades för att enbart focusera på dessa områden.

 

Logo2

2011
Rotaketts logotype och grafiska profil uppdaterades.

 

2013
Både Rotakett AB och AdhTech AB utvecklades mycket positivt. AdhTech har från starten 2004 haft en genomsnittlig årlig tillväxtökning på 44%. Efterhand stod det klart att en sammanslagning av dem skulle innebära många fördelar framför allt inom produktion, ekonomi och administration. Företagen flyttade under sommaren 2013 in i helt nya specialanpassade lokaler.

 

Beneli

2014
Under 2014 skedde sammanslagningen och Rotakett och AdhTech bytte namn till moderbolagets namn BENELI AB. Samtidigt ändrade moderbolaget namnet till Beneli Gruppen AB