Monitoring

Segment / Monitoring

Monitoring

Monitoring - övervakning och E-hälsa. Förenklar övervakning, spårning och digital informationsförsörjning.

Beneli utvecklar och levererar konverterade produkter som förbättrar och förenklar övervakning, spårning och digital informationsförsörjning inom många olika områden till exempel läkemedelsdistribution och diagnostik inom vårdsektorn.

Med så kallade intelligenta etiketter ges helt nya möjligheter att samla in information. Marknaden är oändlig och det går till exempel att detektera temperatur, kemiska substanser och vibrationer men även förekomst av till exempel fukt och mögel i våtrum. Det är nu möjligt att följa en enskild produkts yttre påverkan genom hela leveranskedjan eller upptäcka ett hus eventuella fuktskador.

Beroende på vilken produkt som ska produceras, krävs olika produktionsmiljöer. Medicintekniska produkter kräver speciell hantering och Beneli har produktion i renrum i certifierade, validerade lokaler Klass D/ISO Klass 8. Vi arbetar enligt GNP-standard för att säkerställa korrekt kontroll av alla processer.

Ett område för övervakning är E-hälsa, vilket innebär att i realtid, med hjälp av digitala verktyg, möjliggöra informationsförsörjning mellan vårdtagare och vårdgivare.

Beneli utvecklar och levererar konverterade självhäftande lösningar till världsledande läkemedelsföretag. I samarbete med olika leverantörer produceras kroppsnära, bärbara sensorer som revolutionerar många aspekter inom vårdsektorn. Istället för otympliga apparater med sladdar och batterier kan små självhäftande sensorer utföra samma uppgift.

Exempel på produkter inom E-hälsa är:

Fosterstatus

Bloomlife är en sensor som hjälper gravida kvinnor att hålla uppsikt över sammandragningar, barnets hjärtfrekvens och allmänna välmående. Beneli har i samarbete med Bloomlife tagit fram en självhäftande patch som tillsammans med en sensor enkelt fästs på kvinnans mage. Sensorn skickar data i realtid till kvinnans mobiltelefon där informationen sedan enkelt kan läsas av. Bloomlife sensorn är liten och nätt, sitter dygnet runt och bärs under kläderna utan att synas.

Hjärtdiagnostik

Preventice är ett amerikanskt företag som utvecklar sensorer för att i realtid, via molnet, kunna övervaka hjärtpatienter. Den lilla diskreta sensorn tillsammans med Benelis självhäftande patch och en mobiltelefon är det enda som behövs för att vårdgivare i realtid ska kunna övervaka och avläsa bärarens hjärtfrekvens. Samtidigt kan patienten leva sitt liv som vanligt utanför vårdmiljön.

Olika användningsområden:

 • Avancerad sårbehandling
 • Hjärtdiagnostik
 • Holtermätning i realtid
 • Läkemedelsdistribution
 • Testremsa för allergitester
 • Elektroder
 • Ostomi
 • Bärbara sensorer
 • Fuktsensorer - passiva sensorer som inte kväver ström
 • Sensorer för att mäta fosterstatus, hjärtfrekvens med mera
 • Temperatursensorer - till exempel för att säkerställa att artiklar i en transport ej över- eller understiger angivet temperaturspann.