Security

Segment / Security

Security

Security - Säkerhetslösningar med void och NFC som skyddar mot manipulering och förfalskning

Beneli utvecklar och producerar säkerhetslösningar med void och NFC som skyddar mot manipulering och förfalskning. Etiketterna kan vara synliga för det mänskliga ögat eller dolda och avläsas eller scannas med smartphone eller specialutrustning.

Vi erbjuder både standardiserade och kundanpassade säkerhetskonstruktioner för identifikation, ursprungskontroll och tecken på manipulation och producerar säkerhetsetiketter upp till allra högsta säkerhetsnivån.

 

Tillverkare över hela världen använder säkerhetsetiketter och säkerhetstätningar för att skydda sina produkter från manipulering och förfalskning. Säkerhetsmärkning autentiserar produkten för konsumenten, skyddar företagets varumärke och konsumenternas hälsa och säkerhet. Manipulation av läkemedelsförpackningar där innehållet byts ut kan få förödande konsekvenser. Uppskattningsvis säljs det piratkopierade produkter för 600 miljarder dollar per år världen över och det finns ett stort behov av äkthetsverifiering inom många branscher.

Exempel på säkerhetslösningar är:

Void-etikett

En Void-etikett är en säkerhetslösning, ofta med 3D effekt. Etiketten kan lämna kvar en text eller ett mönster på förpackningar och höljen men även på själva etiketten, om någon har försökt ta bort den och sedan satt dit den igen.

Mikrooptiska 3D-etiketter

Beneli producerar unika mikrooptiska 3D-etiketter upp till den allra högsta säkerhetsnivån med Rolling Optics unika 3D material. De optiska hologrameffekterna är praktiskt taget omöjliga att replikera, etiketten kan göras varumärkesunik och stärker på så sätt varumärket och produktens äkthet.

NFC-taggar

NFC (Near Field Communication) är en standard för trådlös radiokommunikation. Taggen läses av med en smartphone på max 2 cm avstånd vilket ger hög säkerhet.

Beneli tar fram lösningar som verifierar förpackningens ursprung och produktinnehåll där varje NFC-tagg är unik, identifierbar och omöjlig att duplicera, vilket ger ett starkt säkerhetsskydd. Information och kommunikation med slutkund förenklas och skapar oanade möjligheter. Insamling av data såsom om förpackningen är obruten eller bruten, position lokalt och globalt, hyllplacering etc. ger möjlighet till säkerhetskontroll att innehållet inte har manipulerats men även målgruppsanpassning av information och möjlighet att skicka kundspecifika kampanjer och information utifrån i vilket land, stad eller butik taggen avlästes.

Unikt med NFC är även att informationen inte är statisk utan kan ändras under produktens hela livscykel som till exempel varumärkesinformation, länk till webbsida, landningssida, video etc.

Tillsammans med ThinFilm erbjuder Beneli en molnbaserad mjukvaruplattform för hantering av informationen.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar med:

  • Specialadhesiv
  • ”Void”-adhesiv; kan inte återförslutas utan att det syns att den är manipulerad.
  • Manipulationssäkra sigill
  • Säkerhetsslitsar. Etiketten går sönder vid manipulering och kan därmed inte återförslutas
  • Variabeltryckta koder
  • RFID sigill