Services

Segment / Services

Services

Beneli services hjälper företag i utvecklingsfasen med framtagandet av ett nytt koncept och nya produkter men hjälper även till att genomföra tester och ta fram dokumentation. Under startuppmötet, som alltid är kostnadsfritt, sätts en plan, tidslinje, milstolpar/delmål och kostnadsstruktur.

 

Konceptutveckling

Framtagning av koncept för eventuell framtida tillverkning. Konceptutvecklingsfasen leder till val av design och utformning, materialtyp, produktionsmetod etc. och resulterar i en färdig kravspecifikation, kostnadsberäkning och konceptbeskrivning.

Produktutveckling

Baserat på en tydlig kravspecifikation utvecklas och specificeras material, metod och dokumentation för en fullt producerbar produkt, som dessutom är produktionsoptimerad. I många fall föregås produktutvecklingsfasen av konceptutvecklingsfasen.

Teknisk utveckling

Anpassning av produktionsprocess och material för att optimera existerande produkt med avseende på kostnad, miljö, volym etc.

Prototyptillverkning & pilotserier

Beneli hjälper även till med prototyptillverkning av produkter och förpackningar men även pilottester i liten skala i produktionsmaskiner (med undantag för rotary printing machines).

Testning

Vi kan hjälpa till med att utföra tester av en produkts funktion, livscykel (hållbarhet) och materialegenskaper. Ett exempel på testning är EC12 tester för elektroder.

Dokumentation

Utför och dokumenterar riskanalyser och D&D plan, verifikation och valideringsplaner.

NFC arkitektur och installation

Utveckling och prototyptillverkning av smarta lösningar med NFC teknologi samt infrastruktur med molntjänster, appar, etc.

Etikettdesign och repro

Lättare design och optimering av etiketter samt färgmatchning.