Traceability

Segment / Traceability

Traceability

Traceability - RFID teknologi för spårbarhet

Beneli ligger i framkant när det gäller utveckling och produktion av högkvalitativa, högpresterande, konverterade passiva och aktiva HF- och UHF produkter, dvs produkter med RFID teknologi för spårbarhet. Då varje applikation är unik producerar vi skräddarsydda lösningar och specialiserar oss på att producera konverterade produkter som möter alla tänkbara kravspecifikationer.

 

RFID

RFID (Radio-frequency identification) är en teknik baserad på radiofrekvens-identifiering och har oftast en EAN kod. En signal skickas till en applikation där information om produkten finns lagrad. Systemet registrerar var en specifik produkt befinner sig och man kan på så sätt följa en produkts distrubutionskedja. I motsats till konventionell teknologi, behöver RFID ingen direkt ”line of sight” för att kunna avläsas utan räckvidden ligger på 3–10 meter.

Varje tag har ett unik ID och kan snabbt, enkelt och tidsbesparande inhämta data från föremålet. RFID kan till exempel användas i en logistikapplikation för lagring av information av exempelvis lagerstatus, och spårning av gods men RFID förenklar även till exempel inventering, allt med hjälp av en stationär läsare eller en handenhet. Exempel är Norska Posten som använder RFID till att spåra sina paket samt HILTI som registrerar sina verktyg på väg in och ut till en arbetsplats.

RFID-teknologin resulterar i dramatiska minskningar av restnoterade varor, stöld och förfalskning leder till stora förbättringar vad gäller lageruppföljning och s.k. work-in-progress-processer men även bättre tillförlitlighet i spårning, åldersanalys och härkomstdata.

En annan lösning för spårbarhet är NFC teknologin som kräver kortare avstånd för att avläsas och som med fördel användas tillsammans med en premiumetikett för säkerhetsverifiering och/eller varumärkeskommunikation.

Fakta RFID:

  • Högprecisionsstansning, ner till +/- 0,0025 mm
  • Flerskiktslaminering/lösningar
  • Extrema former: vår laserkonverteringsutrustning medger former och konturer som inte kan skapas på annat sätt. Denna teknik är inte enbart tillgänglig för lågvolymsproduktion, utan även för stora volymer.
  • Manipuleringssäkra lösningar
  • Högtemperaturslösningar upp till 180 - 200 grader C
  • ”Hard-tags” produkter
  • On-metal applikationer, dvs placering av NFC taggar direkt på metall.
  • Tryck- och kodningskapacitet. Trycka streckkodsinformation och programmering av taggarna.
  • Löpande nummerserier från 1- uppåt
  • Och naturligtvis, standard RFID volymetiketter.